FreEbook Friday

C’est La Vie
By Lovely Grace

     Dahil sa isang pagkakamali ay nagsimulang magbago ang pagkakaibigan nina Yzak at Kara. Nagbunga ang isang gabi nilang pagtatalik kahit wala silang pagtingin sa isa’t isa, at bunga lang iyon ng kalasingan.
     Hindi kawalan kay Kara kung hindi siya panagutan ng kaibigan. Buo ang desisyon niya na buhayin ang bata nang mag-isa. Handa rin siyang bitiwan ang lahat—ang career niya, mga kaibigan, at ang kanyang fiancé—para lang maitago ang pagbubuntis.
     Pero sadyang madamot ang pagkakataon. Kalaunan ay natuklasan din ni Yzak ang tungkol sa sitwasyon ni Kara at ng anak nila. Maaari niyong sirain ang relasyon ng binata sa fiancée na sampung taon nitong hinintay at minahal.

Read it here!