FreEbook Friday

Rain Of Passion
Elements (Book 2 of 4)
By Carla Giopaolo

     Isang araw lang matapos ang kanilang kasal, nawala ang asawa ni Lyka dahil sa bagyong nanalanta sa kanilang kinaroroonan. Ang mas masakit pa, hindi na nahanap ang katawan nito. Since then, mag-isa na niyang hinarap ang buhay kahit mahirap iyon.
     Nagkaroon siya muli ng pag-asa matapos siyang i-hire ng ELEMENTS at maging si Agent Rain. Still, she never stopped loving and missing Jordan.
     Hindi niya inasahan ang muli nilang pagkikita. She was working as an IT specialist at si Jordan mismo ang kliyente niya. Galit na galit siya nang itanggi ng lalaki na kilala siya nito. Hanggang sa ma-realize niyang hindi ito umaarte lamang; hindi talaga siya nito maalala.
     Then fear sets in. Kung malalaman ni Jordan ang totoo, hindi pa rin siya nakasisiguro kung siya ang pipiliin nito o ang bago nitong asawa…


Read it here!