Latest Release


Order your favorite books now!


FreEbook Friday

Affair With The Trainer
By Alexie Aragon

     Naglayas si Mia para takasan ang kasal na itinakda ng mga magulang para sa kanya. Nagpunta siya sa Manila at natanggap sa isang call center company. Bilang isang newbie, kailangan niyang dumaan sa training. Doon ay nakilala niya ang gorgeous-looking, long-haired trainer na si Chris.
     Pero may kumakalat na tsismis, hypnotist umano at Rasta ang relihiyon ng kanilang guwapong trainer.
     She personally dislikes long-haired men and she’s not a believer of Rastafarianism, pero bakit patuloy na nahuhulog ang loob niya kay Chris?
     To the point na payag siyang magpa-convert, magkaroon lang siya ng affair with the handsome trainer….

Read it here!

An Invitation to Romance

Be part of our family of successful Romance Writers!

Bookware Publishing Corporation is inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation.

You could be the next best-selling romance writer in the Philippines. So start a rewarding career in writing NOW. Click here to know more.