Latest Release


Order your favorite books now!


FreEbook Friday

Once and Again
By Veronica Jose

     Dapat ay excited si Andrea sa gaganaping high school reunion nila. Matapos ang sampung taon, ngayon lang niya ulit makikita ang mga dating kaibigan. Naging makulay ang high school life niya at marami siyang ‘firsts’ noon—kasali na ang first kiss, first love, first boyfriend… first heartbreak.
     Akala niya ay handa na siyang makita ulit si Ernest a.k.a. her first everything. Pero kahit pala ang tagal na ng panahong lumipas, kabisado pa rin ng puso niya ang sakit na naramdaman niya noon.
     Lalo na dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang lalaking nakuha siyang ipagpalit sa sarili niyang best friend….

Read it here!

An Invitation to Romance

Be part of our family of successful Romance Writers!

Bookware Publishing Corporation is inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation.

You could be the next best-selling romance writer in the Philippines. So start a rewarding career in writing NOW. Click here to know more.