Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

Sundin Mo Ang Iyong Puso

By Kayla Caliente

     Bukas na ikakasal si Roberto! Iyon ang tumimo sa isip ni Teresa. Pero dapat nga ba siyang manangis? Hindi naman siya ipinaglaban ng lalaki sa matapobre nitong ina. At ngayong armado na rin ng sariling yaman at pabagsak na ang kabuhayan ng mga ito, patas na sila sa pang-aaping kanyang tiniis sa ngalan ng pag-ibig niya sa kababata.
     But where is the sweetness of revenge kung ang kapalit naman ay si Roberto?

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

Bookware Publishing

My Special Valentiine

Pink & Purple