Latest Release


Order your favorite books now!


FreEbook Friday

25-Year Contract
By Rebecca Rosal

     Lasing na nagmamaneho si June nang mabangga niya ang sports car ni Ethan Francisco, ang anak ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Her sentence: imprisonment plus ten million pesos worth of civil liabilities.
     Dahil sa aksidente, halos isang taong hindi nakalakad si Ethan. Galit na galit sa kanya ang lalaki at kung hindi lang sa awa sa kanyang ina na lumapit dito, baka hindi siya nito ginawan ng kontrata kung paano niya mababayaran ang sampung milyon.
     Hindi niya akalaing higit pa palang pagkakamali ang gagawin niya kaysa sa pagda-drive nang lasing. Dahil natagpuan ni June na minamahal na ang binatang galit na galit sa kanya….

Read it here!

An Invitation to Romance

Be part of our family of successful Romance Writers!

Bookware Publishing Corporation is inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation.

You could be the next best-selling romance writer in the Philippines. So start a rewarding career in writing NOW. Click here to know more.