Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

You Are Always In My Heart

By Niña Cancila

     Hindi pansin ni Nerissa ang espesyal na atensyong ibinigay sa kanya ni Luke, anak ng amo nila sa hacienda. Para sa kanya, naglalaro lamang ito. She went out of her way to show him that he meant nothing to her. Nagrebelde ang binata at pinabayaan ang pag-aaral na nagresulta sa pagpapadala rito ng mga magulang sa Maynila—one thing Luke resented and blamed on Nerissa.
     Sa pag-uwi ng binata makaraan ng maraming taon, natuklasan nitong si Nerissa na ang nagpapalakad ng hacienda—isang posisyon at karangalan na dapat sana ay sadyang para rito. Now Luke has an even greater axe to grind with the girl he once swore to love forever….

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

Bookware Publishing

My Special Valentiine

Pink & Purple