Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

Para Tayo Sa Isa’t Isa

By Precy Fontanilla

     Jason had been in love with Pamela since high school but never had the strength to tell her. Pero hindi na bata si Jason ngayon at hindi siya nangingiming sabihin sa dalaga ang tunay na nadarama. Kaya lang ay minsan nang nabigo sa pag-ibig si Pamela at hindi pa ito handang sumubok muli. Until bumalik sa bansa ang ex-fiancĂ© nito, kasama ang bagong asawa. To spite him, kaagad na ipinakilala ni Pamela si Jason as her boyfriend. At hindi palalampasin ni Jason ang ganoong klaseng oportunidad… Pamela needs a boyfriend? Pamela will get a boyfriend!

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

Bookware Publishing

My Special Valentiine

Pink & Purple