Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

Tanging Ikaw Lamang

By Melissa Santos

     Tricia and Charie had a lot in common. Isa na roon ang pagkakapareho nila sa tipo ng lalaki. At tuwing nagugustuhan si Tricia ng lalaki, laging siya ang nagbibigay-daan sa kaibigan. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Joshua. Una niyang nakuha ang atensyon nito but in a sudden turn of events, naagaw naman ni Charie ang simpatya nito.
     Isang gabi, inimbita niya si Joshua sa bahay nila on the pretext that she needed his help. Naka-bathrobe lang siya nang pagbuksan ito ng pinto. Isang tingin lang niya sa mga mata nito at alam niyang sa labanan nila ni Charie, hindi na siya ang matatalo….

Read here!

Check Us Out On Facebook!

My Special Valentine

Pink & Purple

Like Us On Facebook!