Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

A Second Chance To Love

By Rue Mondragon

     Walang kokontra kung sasabihing na kay Joshua dela Rama na ang lahat—tagumpay sa negosyo, gandang lalaki at respetadong pangalan… at mga babae. Lahat na ng klaseng babae ay napasakanya na pero wala ni isa man siyang tunay na inibig.
     Kabog sa dibdib. Ito lang ang batayan niya para masabing karapat-dapat pakasalan ang isang babae. At iyon ang kanyang nadama nang makaharap si Phoebe Samonte.
     She was like an unopened flower; a rosebud tightly closed. Pero bakit ito ganoon? Kataka-takang parang immune ito sa kanyang charms. He swore he would find out. Dahil sa kasagutan niyon nakasalalay ang kanyang kaligayahan….

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

Bookware Publishing

My Special Valentine

Pink & Purple