Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

Kapag Tunay Kang Umibig

By Joanna Sandoval

     Matagal nang naakit si Warren sa larawan ng anak ng dati nilang partner sa negosyo. Napakaganda nito sa litrato—payapa ang maamo nitong mukha, may masayang ngiti sa mapupulang labi nito at kislap ng kasiyahan sa mga mata…. He could hardly wait to see her in person.
     He was in for a big surprise nang sa wakas ay makaharap si Lindsay. Umuusok sa galit ang butas ng ilong ito, bumubuga ng nag-aapoy na salita ang magandang bibig. Siya ang sinisisi sa maagang pagkasawi ng ama nito at anuman ang tangkang pagpapaliwanag niya, fell on deaf ears. Ironically, this made him want her all the more….

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

My Special Valentine

Pink & Purple

Like Us On Facebook!