With this Fling

52.75

Description

By Elise Estrella

     “Have you ever dated a younger man?” tanong ni Zeus kay Izzy bago pa siya mawalan ng lakas ng loob.
     “’Know what? I’ve never considered it before but now that I think about it, yeah, I guess I would.” Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero bago pa siya tuluyang umasa, idinugtong ng dalaga, “Kaya lang wala na kasi ako sa point ng buhay ko na gusto kong makipag-date. Dating leads to relationships and relationships are hard. I’m not very good with them. I have this bad habit of making my boyfriend the least of my priorities. ’Yun yata ang dahilan kung bakit single pa rin ako hanggang ngayon.”
     Tsk. Wala pa man, basted na siya? Sigurado si Zeus na sa isip ni Izzy, kaibigan lang siya nito. Hindi pa nakatulong na mas bata siya kaysa sa dalaga.
     Pero di bale na. Makakaporma rin siya. Zeus wants her and he will do everything to get her.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg