To Love a Huntress

129.00

Description

By Doreen Laroya

     Isang demon huntress si Lucy. Bihasa siya sa mga nilalang na mula sa spirit world. Wala siyang kinatatakutan.
     She vowed not to fall in love and to just spend her life in solitude. Pero sa kung anong dahilan, nakilala niya si Vincent. Kahit anong pigil ni Lucy, nahulog nang husto ang loob niya sa binata. Her love almost cost him his life.
     Nine years later, muling nagkrus ang mga landas nila. This time they have to work together para pigilan ang isang dark ritual. Hindi siya natatandaan ng binata dahil na rin sa ginawa niya noon para mailigtas ang buhay nito.
     The same potent attraction they felt before was there. And soon, Lucy found herself trapped in the same predicament: to love or not to love Vincent.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.125 kg