The Slave

39.75

Description

By Dior Madrigal

     Kakaiba ang pamana ng lola ni Rebecca sa kanya nang pumanaw ito: isang itim na libro, isang parang may buhay na singsing, at isang Lycan slave na labing-walong taon nang nakakulong sa basement ng bahay ng matanda.
     Para matapos na lang ang lahat ng iyon at makabalik siya sa normal niyang buhay, minabuti ni Rebecca na puntahan ang kanyang ‘alipin’ upang pakawalan ito. Naudlot ang paghinga niya pagkakita sa lalaking nakatanikala sa pader.
     My God, he’s big! ang una niyang naisip.
     Feral. Dangerous. Parang kaya nitong kumain ng tao sa galit na nakasalamin sa mga mata nito. Shackled in iron and dressed in nothing but tattered jeans, the man looks menacing, imposing, and for heaven’s sake… hot.
     And he also needs to be devirginized before the New Moon, or else, he’ll die.…

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg