The Mountain Rancher

39.75

Category: Tag:

Description

By Sefah Mil

          Na-assign sa bundok ang laking-Maynila na si Cara para magturo sa kindergarten class ng Luhaang Bato Elementary School. Kakaiba ang eskuwelahang iyon dahil sobrang tahimik. Kahit ang pagkanta ay bawal dahil naiirita sa anumang ingay ang ranchero sa kabilang bakod.
     Pero hindi puwede ang ganoong sistema. Kailangan niyang turuan ng mga nursery rhymes at katutubong kanta ang kanyang mga estudyante.
     Determinadong nagdesisyon si Cara. Kakanta sila sa pinakamalakas na kakayanin ng kanilang mga boses kahit na mamatay sa inis ang rancherong nagmamay-ari ng buong kabukiran. Hah!

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg