The Last 25 Hours

42.75

Description

By Kylie Montiel

     “Nola…” anang binata na may desperasyon sa mga mata. “Alam kong baka kulangin na tayo sa oras o mahuli na ang lahat, pero puwede ba tayong magkita uli? A day before it’s all supposed to end… in that place we both remember. I swear I’ll be there. Please?”
     Ilang segundong nakatingin lang siya kay Zach. A part of her craved for that thrill and wanted to hold on to this feeling for as long as she could. Iyong may aasahan at hihintayin pa siya sa susunod na mga araw at linggo bago magunaw ang mundo. Iyong alam niyang kahit ito man lang ay maging dahilan para gustuhin niyang bumangon sa bawat umaga kaysa hayaan na lang matapos ang lahat.
     But it was indeed an inconvenience, falling in love while the world was just about to end….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.079 kg