Masquerade

74.75

Description

By Arianne Cole

     It was amazingly easy to let her body melt into his… to let herself drift away in a tide of longing and forbidden dreams.
     “Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ni Lolo,” sambit ni Garrett. “I never thought he would resort to something as underhanded as trapping us into this engagement, Candice.”
     The mention of her sister’s name was like a brisk slap to reality, a reminder that Dahlia was nothing but an impostor.
     Gusto niya ang pakiramdam na nakakulong sa mga bisig ni Garrett. Gusto niyang manatili roon habambuhay. But he belonged to her sister. Wala siya ni katiting na karapatan para gustuhin ang alinman sa mga bagay na iyon….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.05 kg