Marry Me

99.00

Out of stock

Description

By Dior Madrigal

     “I’ve loved you for so many things for so long. I can’t just give up on that. Please, Lorenzo. Help me understand because I really love you.” Her voice broke and tears burned her eyes again.
     “I don’t do relationships, Paloma,” mahinang turan ng binata.
     Ang sabi ng iba, masasanay ang isang tao sa isang bagay kapag laging nangyayari iyon. Pero bakit parang hinihiwa pa rin ang puso niya sa tuwing lumalayo ang lalaking ito?
     She wanted to murder him. God, para na ba siyang desperada? Dapat na ba niyang tigilan ang kabaliwan niya? Pabayaan ang binata kung ayaw nito sa kanya? It was stupid because Lorenzo wanted her, too. At hindi iyon wishful thinking.
     The guy was freaking in love with her, for crying out loud! He was just too stubborn to admit it. At hindi si Paloma Victoria Zaragoza ang tipo na madaling sumuko.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.1 kg