Her Guitar Man

119.75

Description

Love Instruments 4

By Doreen Laroya

     Umalis si Kiel ng Rancho Fortun dala ang galit sa ama at kay Evie. For fifteen years, he stayed away… hanggang sa sumulpot ang dalaga sa backstage pagkatapos ng concert niya. Determinado ito na kausapin siya at kumbinsihing umuwi sa rancho—so determined that she came dressed like a hooker and pretended to be his hired escort for the night.
     Walang balak ang binata na bumalik sa bahay ng kanyang ama. Hindi rin siya interesado sa minana niyang property. But he’s very interested in the young woman who used to be the girl he played his guitar for.
     Kiel had no intention of playing anything for her, but he wouldn’t mind plucking her strings. Just imagine the kind of music they could create….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.115 kg