Fiancée by Mistake

52.75

Description

By Jasmine Han

     Inakala ni Piper na magiging madali lang ang favor na hiningi ng kanyang kakambal. Ilang beses na rin naman nilang nagawa na magpanggap bilang isa’t isa kaya kahit naiinis sa kapatid, medyo kumpiyansa siya na magagawa niya ang misyon. Madali niyang napasok ang pinakamagandang suite sa hotel na iyon, nabuksan ang laptop na nasa ibabaw ng kama.
     Pero ganoon na lang ang gulat ng dalaga nang lumabas mula sa banyo ang isang lalaking nakatapis lang ng tuwalya. It turned out it was the right suite, but the wrong person.
     Ang sumunod na nalaman ni Piper, kalat na ang balita sa eskuwelahang pinagtuturuan niya na fiancée siya ni Rocco Sevilla….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg