Desiring Sebastian

52.75

Description

By Emmanuelle Braza

     “Forget the plan,” sabi ni Sebastian. “Kalimutan mo na lahat ng napagkasunduan natin.”
     “Ano’ng ibig mong sabihin?”
     “You don’t have to give yourself to me. Hindi mo na rin kailangang maging parte ng mga plano ko sa paghihiwalay kina Dominic at Arabella. You’re free.”
     “Pa’no ’yung utang ko sa ’yo?”
     “Consider it a donation.” Umalis ito pagkatapos.
     Margaret should be happy she didn’t have to pay him back. Intact pa ang virginity niya at wala siyang kailangang sirain na pagsasama. Pero wala siyang makapa na kasiyahan sa puso. Sa halip, tanging pagkadismaya lang ang kanyang nararamdaman.
     Damn her! She still wanted to do the deed with him.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg