25, Hot and Half-Naked

42.75

Description

By Ingrid De La Torre

     Tatlong bagay ang garantisadong malas sa buhay ni Calixta na pinakaiiwasan niya—the number 25, hot days in September, and half-naked men. Hanggang sa may natagpuan siyang sulat sa lumang mailbox ng yumao niyang abuela mula sa nagpakilalang ‘Yuan’. Para sa walang malay na ‘Pag-ibig’ ang mensahe na mukhang gusto nitong isumpa nang isang libo’t isang beses dahil sa matinding kabiguan.
     Tingin tuloy niya ay miserable at chararat na kokak ang misteryosong letter sender.
     Sa pangambang baka magpakamatay ang lalaki ay pinuntahan niya ito. And lo and behold, she was welcomed by the three things that she didn’t want to see: house #25, under the hot September sun, and a half-naked demigod na eksaktong kabaligtaran ng iniisip niyang miserable at chararat na kokak.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.079 kg