Valentine Grinch

39.75

Description

By Sachi Bliss

     Ang naisip lang ni Connelly ay puntahan sa bahay ang tinaguriang ‘editor from hell’ ng kanyang publishing company at kausapin tungkol sa reklamo ng mga writers dito. Curious din siya dahil parang galit ang babae sa Romance genre.
     Nang makita niya si Aphrodite, nadagdagan ang misyon ng binata: he intends to win her over with every romantic cliché known to mankind—the cheesier, the better. Gusto niyang ipakita sa babae na kahit mayroon itong hindi magagandang karanasan sa pag-ibig, hindi ibig sabihin na masama ang romance.
     It started as a dare… then, it wasn’t anymore.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg