The Set-up Wedding 1

149.75

Description

By AnanymouslyInLove

     It was a weird scheme. Pakana iyon ng pinsan ni Ellen na gusto lang siyang hanapan ng mapangangasawa para hindi na siya nito maging responsibilidad. Si Jude Castillo ang malas na naging biktima ng kalokohang iyon.
     Humantong iyon sa kasalan na hindi na niya nakuhang pigilan. Entangled in a set-up wedding, kailangang makuha ni Ellen ang loob ng asawa para hindi na ito maghiganti sa kanilang magpinsan.
     Uubra kaya kung magiging ulirang asawa si Ellen at umarte bilang diligent wife?

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.179 kg