The Heiress

74.75

Description

By Dior Madrigal

     Nagsalubong ang mga kilay ni Dmitri sa natuklasan. So ang babaeng kaulayaw niya buong gabi ay tagapagmana pala ng kanyang kalaban sa negosyo. For sure, hindi iyon coincidence lang.
     Gianna wanted to ensnare him, didn’t she? Akala ba ng babae ay hindi niya malalaman ang pinaplano nito? Ano eksakto ang trap na iyon? To lure him into backing her family’s crumbling business? She was willing to use her body to get to him?
     Hindi pa niya alam ang dahilan. But he would. By heavens, he would.
     Nobody messed with Dmitri Markovic. Nobody.
     She wanted to play? He’d show how bad he could be….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.05 kg