The Educated Virgin

39.75

Description

By Natalie Trinidad

     Dalawang bagay tungkol kay Nolan na hindi niya gustong malaman ng iba: na siya si Studmuffin, ang blogger na supposed go-to sex expert… at virgin pa siya sa edad niyang treinta.
     Dalawang bagay tungkol Raiya Medrano: a fantastic kisser on top of the many wonderful things that he loves about her; and she is the one Nolan hopes to lose himself to—virginity and all.
     Dalawang bagay na gusto sana niyang baguhin tungkol kay Raiya: ang katotohanang magpapakasal na ito sa ibang lalaki at aalis ito ng bansa anumang oras.
     So, what’s that one thing a hopelessly, irrevocably in love, desperate virgin can do?

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg