Tempted

89.75

Out of stock

Description

Valhalla (Book 2 of 3)
By Dior Madrigal

     Walong taon nang engaged sina Xandra at Calder, pero hindi pa rin napag-uusapan ang tungkol sa kasal. Ang mas masama pa, masyado itong malamig at distant sa kanya. Detached.
     Siguro kasalanan din ni Xandra. Apat na taon na ang nakakaraan, may nagawa siyang isang bagay na naging dahilan kaya naghiwalay sila. Pero nang mangailangan ng tulong ang kanilang kompanya, kay Calder pa rin siya humingi ng tulong. He could have discarded her but instead, he saved her and became her anchor when she needed it most.
     She owed him this. Pero hindi niya alam kung paano makokontento sa isang relasyong walang init; parang isang business deal na walang halong emosyon.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.097 kg