Steal My Heart

39.75

Description

By Anna Chavez

     Nakulong sila sa isang kuwartong may negative five degrees na temperatura, at isang paraan lang ang naisip ni Troy na puwede nilang gawin para hindi sila mamatay. Iyon ay subukang ilabas ang init ng kanilang mga katawan.
     Hindi na inosente si Macy para hindi malaman kung paano iyon gagawin, and she was so disgusted with the idea. Pero nang simulan ng binatang haplusin ang kanyang pisngi, nang maramdaman niya ang init ng hininga nito ay nakumbinsi siya. Lalo na nang maglapat na ang kanilang mga labi.
     Sa init ng mga halik ng binata ay hindi lang nakasiguro si Macy na makaka-survive siya sa lamig. Bigla ring may nagbalik sa kanyang alaala, na naging daan para ma-realize niya na mahirap pala talagang kalimutan ang unang halik, lalo na kung mararamdaman mong muli iyon sa parehong tao na nagbigay niyon sa iyo….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg