Shattered Memories

65.00

Description

By Dior Madrigal

     “Hindi ko alam kung ba’t ganito ang nararamdaman mo, Iñigo. It’s probably a side effect of your memory loss. But we’re over. And we’re not getting back together.”
     “Do you know what I first did when I woke up?” usal nito. “I looked around the room. I didn’t know what I was looking for. All I knew was that I was waiting for something. Then, I saw your face on the computer screen.” Isinandal nito ang noo sa kanya. “At nasagot ang tanong ko. I may have lost my memories of you, but there are some things more powerful than memories, Olivia. I don’t know what happened, but I’m going to find out. And we’re sticking together.”
     Sa katigasan ng ulo ni Iñigo, mukhang mahihirapan si Olivia na kumbinsihin itong iwasan na siya. Pero iyon ang tamang gawin. Para sa kaligtasan na rin mismo ng binata….

Additional information

Weight 0.05 kg