Pinoy Horror Confessions

99.75

Description

By Odin Protectus

     Ang mundo ay nababalot ng hiwaga.
     Totoo ba ang lahat ng iyong nakikita? May pagkakataon bang tila pinaglalaruan ka ng iyong mga mata? May nakikitang mga bagay na hindi mo maipaliwanag, na kalimitan ay kasing bilis ding mawala kung paano mo sila kabilis nakita. Sadyang may mga bagay dito sa mundong ibabaw na mahirap hanapan ng lohikal na paliwanag. Karamihan sa atin ay ipinagwa-walang bahala ang mga napapansing mga bagay na gumagalaw o mga pangitaing kakaiba. Pero ang ilan, na mas sensitibo at mas mapang-obserba, ay may natutuklasang kakaiba sa mga bagay na mabilis lamang na hahagip ng ating mga mata.
     Kung ikaw ay kasalukuyang nag-iisa sa iyong kinaroonan, bakit hindi mo subukang makiramdam sa iyong paligid? Malalaman at mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa, nariyan lamang sila, nakamatyag at nag-aabang…

     Real-life tales of horror, urban legends, and chilling ghost stories. they’re all here!

     Prepare to be terrified!

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.085 kg