Memento Vivere

99.00

Description

By JoeyJMakathangIsip

     Life. Death. Misery. Inhumane behaviors. Tragedy. Sudden disappearance. Extreme sadness. Hallucinogenic euphoria.

     Four stories that will stir you inside and will cause you hysteria. Apat na taong naging biktima ng iba at ng mismong sarili nila.

     Huwag kukurap. Manatiling buhay at humihinga dahil maaaring isa ka sa kanila.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.1 kg