Make You Mine

109.75

Description

By Leira Carlos

     Pakiramdam ni Jon ay alcoholic siya na pinipigil ang sariling abutin ang bote ng alak kahit alam niyang magdudulot iyon ng masama sa kanya.
     Apektado pa rin siya sa tuwing magtatama ang mga mata nila ni Ashley. Mawawala pa ba sa sistema niya ang epekto ng presensya nito? Hindi niya maikakaila ang tugon ng katawan niya sa tuwing magkakalapit sila. At hindi pa ito nag-e-exert ng effort sa lagay na iyon! Kailangan tuloy niyang paulit-ulit na ipaalala sa sarili ang ginawa nito sa kanya at sa anak nila four years ago. Wala itong espasyo sa buhay nilang mag-ama.
     As long as hindi ito nagpapakita ng interes sa kanya, walang kailangang ikatakot si Jon. Pero lagot siya kung tuluyang akitin na nga siya ni Ashley.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.11 kg