Love by Accident

52.75

Description

By Elise Estrella

     Nagising si Madeline sa ospital at napansin ang estrangherong nagbabantay sa kanya. Nagpakilala si Reid bilang iyong may-ari ng SUV na nakabanggaan niya. Kahit aminado si Madeline na siya ang may kasalanan kaya nagka-paralysis ang lower extremities niya, hindi siya sinisi ng lalaki. Sa halip, nagpilit itong bantayan siya at samahan habang nagpapagaling.
     Bukod sa sobrang bait, napakaguwapo rin ni Reid. And she didn’t know how to protect her heart from falling for him….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg