Love and Other Disasters

39.75

Description

By Helene Del Mundo

     Ang tanging interes ni Katrina Lontoc sa opposite sex ay ang pagkakitaan ang mga ito. Erotica writer siya at iyon ang tanging bahagi ng buhay niya na may bahid ng ‘romance’. Pagkatapos, niligtas siya ni Andrew Magallanes mula sa malaking baha.
     Hindi niya nagugustuhan ang mga reaksyon niya sa presensya ng binata. Kapareho lang ng sa ibang lalaki ang isinasaad ng tingin na ibinibigay nito: You’re desirable and I want you. Pero habang iyong iba ay sinampal ni Katrina, si Andrew ay gusto niyang hilahin, halikan, at bigyan ng indecent proposal.
     Kung kalimutan muna kaya niya ang kanyang mga reservations at subukan ‘iyon’ kasama si Andrew? For research purposes lang naman….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.07 kg