Katalonan at ang Binatang Isinumpa

249.75

Description

By Dior Madrigal

     Dahil sa kanyang dugong aksidenteng napahid niya at sa weirdo na singsing na ipinamana ng kanyang great-grandmother, naging tao ang isang rebultong natagpuan ni Francesca sa basement ng bahay nila. Parang si Machete na makisig at guwapo, pero bukod sa medyo homicidal, combustible, limitado ang vocabulary sa ‘sumpain ka’, ‘papatayin kita’ at ‘mangkukulam’, mukhang may amnesia rin si Aro.
     Ang medyo nae-enjoy lang ni Francesca, parang mamamatay ito kapag nasa malayo siya at kahit labag sa loob, sumusunod ang lalaking mukhang maharlika noong bago dumating ang mga Kastila, basta utusan niya. Ang galing, di ba?
     Pero dapat pa rin itong ibalik sa pinanggalingan nito. Sadly, wala pang naimbentong time machine.
     Ang sabi naman ng kakilala nilang frustrated psychic, dahil nabuhay niya si Aro, na kay Francesca ang kasagutan. Siya raw ang susi sa lahat ng ito.
     Awesome. The answer is just right inside her. Puwedeng pang-self-help books at motivational speeches. Pero sa sitwasyon niya? It meant zilch.

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.22 kg