In Fair Verona

74.75

Description

By Edith Joaquin

     Panandaliang aliw lang ang mindset ni Georgianna.
     They were just flirting with each other, nothing more. Malinaw iyon sa kanya dahil pareho lang naman silang turista sa Verona, Italy. Pagkatapos ng dalawang linggo, uuwi sila ni Connor sa kani-kanilang mga bansa at magkakanya-kanya ng buhay. Anumang koneksyon ang mamuo sa pagitan nila, panandalian lang iyon.
     Ayaw niyang mag-isip ng wagas at dalisay na pag-ibig. Ie-enjoy lang niya ang moment.
     Dapat na rin sigurong tigilan na ni Georgianna ang kaiisip na baka si Connor ang hero sa love story niya….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.05 kg