Hands All Over

189.75

Description

By xxakanexx

     Para kay Aura, sa mga prinsesa lang applicable ang ‘happy ever after’ at mala-fairy tale na mga istorya. Alam niyang hindi siya pangit, pero sa tuwing tititigan niya ang sarili sa salamin, kapangitan at kadumihan ang kanyang nakikita. She wanted to be a damsel in distress and ask for a rescue. Pero sa kalakaran ng kanyang mundo, walang ibang sasagip sa kanya maliban sa sarili niya.
     Hindi niya inisip na si Adam Ignacio Consunji ang darating at mag-aahon sa kanya. Pero hindi para mahalin siya at alagaan. Masyadong galit sa kanya ang lalaki para malimutan ang pangit nilang nakaraan.
     Ganoon pa man, kahit paano ay umaasa pa rin si Aura na darating ang araw na babalik iyong nakilala niyang Adam—iyong Adam na minahal niya noon, at nagmahal din sa kanya nang lubos….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.2 kg