Axel John

159.75

Description

By Axel John

     Lost and found. Finders keepers. Missing Person. Wanted.
     Nagpatuloy ang buhay para kay Axel John. Pilit niyang kinakalimutan ang nawawala. Kung iisipin, hindi naman talaga ito nawawala, he just didn’t know where to find it. He knew that it existed. He knew that it’s just around the corner and that one day, he will see it again—but the thing is, paano niya malalamang nahanap na niya iyon kung ni hindi nga niya alam kung ano na ang hitsura niyon ngayon?

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.15 kg