Ang Isinumpa

99.00

Description

By Ricardo N. Oabel

     Maayos ang buhay ni Carol sa California, U.S.A., sa piling ng kanyang asawang Amerikano at dalawang anak. Pero sa likod ng isip niya, naroon ang pangamba sa tuwing maaalala ang kanyang mga magulang na sinunog ng taumbayan noong bata pa siya, at ang kanyang lolang nag-iisa sa Pilipinas. Pero ayaw niyang balikan ang mga iyon dahil ipapaalala niyon ang kahindik-hindik na katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao.
     Pero may sinabi ang kanyang lola noon bago siya umalis sa maliit nilang probinsya: Kapahamakan niya at ng mga taong mahalaga sa kanya ang magiging kapalit kung hindi siya babalik sa takdang panahon. Sa takot na mapaano ang pamilya niya, minabuti na ni Carol na umuwi at tanggapin ang kanyang tadhana.
     Pagkatapos, bumalik si Carol sa Amerika na parang tulad pa rin noong umalis siya… pero ibang-iba na. Nababanguhan na siya sa amoy ng buntis, natatakam sa dugo ng mga ginagamot nila sa ospital, at abut-abot ang pagpipigil sa sarili para hindi sunggaban ang mga sanggol na nakikita….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.01 kg