Ang Daga at ang Leon

99.00

Description

Ang seryeng ito ng DUYAN, ang MAGKULAY AT MAGBASA ay isang malikhaing tugon sa pangangailangan ng mga batang inihahanda para sa pormal na pag-aaral.  Dalawang kasanayan ang nalilinang sa paggamit ng mga aklat sa seryeng ito: ang kakayahang gamitin ang mumunting kamay sa paglalapat ng iba’t ibang kulay sa sining-biswal at ang kakayahang makilala ang mga tunog, mga titik, at mga pantig sa makabagong Alpabeto upang makapagbasa.

DUYAN’S MAGKULAY AT MAGBASA (COLOR AND READ) series is a creative response to the needs of children who are being prepared for formal schooling.  There are two significant skills that are being developed in this series:  the children’s fine motor skills as they use colors on visual art and the ability to recognize sounds, letters, and syllables in the modern Alphabet as they learn how to read.

Book size: 7″x9″

Sample Pages

Additional information

Weight 0.15 kg