Alas Tres

99.75

Description

By JoeyJMakathangIsip

     Mahiwaga ang oras na alas tres.

     Sa oras na ito, maraming kababalaghan ang nagaganap dahil madalas maglakbay ang kamatayan.

     At ang kamatayan, maraming buhay na kinukuha.

     Nasa librong ito ang anim na kuwento tungkol sa ilan sa mga buhay na kinuha ni Kamatayan sa oras ng…

     Alas Tres

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.085 kg