After (Tagalog Edition)

499.00

Description

By Anna Todd

Filipino Translation by Jenea-Ghem Santos & Elise Estrella

     Good girl si Tessa na may sweet at maaasahang nobyo. May direksyon siya, ambisyon, at isang ina na determinadong panatilihin siyang ganoon.
     Halos hindi pa siya nakakalipat sa kanyang freshman dorm nang makilala niya si Hardin. May magulong brown na buhok, hambog na British accent, mga tattoo at lip ring, iba ang binata sa nakasanayan niya.
     Pero bastos ito na halos malupit na. Sa ugali ng lalaki, dapat ay kamuhian ito ni Tessa, at ganoon nga… hanggang sa nakita niya ang sariling nasa silid kasama ang binata. May kung ano sa di-magandang mood nito na umagaw sa kanyang atensyon, at nang maghalikan sila, binuhay niyon ang simbuyo ng damdaming hindi pa niya nararanasan.
     Tatawagin siya nitong maganda, pagkatapos ay magpupumilit na hindi ito ang para sa kanya, saka paulit-ulit na aalis. Sa kabila ng walang-ingat nitong pagtrato sa kanya, nahatak si Tessa na alamin ang totoong Hardin sa likod ng lahat ng mga kasinungalingan nito. Paulit-ulit siya nitong itinutulak palayo, ngunit sa tuwing siya ang nanunulak, mas lalo lang siya nitong nahihila.
     May perpekto nang nobyo si Tessa kaya bakit pa niya sinusubukang ipaglaban ang nasaktan niyang pride at kontrahin ang prejudice ni Hardin tungkol sa good girls na tulad niya?
     Puwera na lang kung… pag-ibig ba ito?

Additional information

Weight 0.6 kg