A Special Memory

65.00

Description

By Doreen Laroya

     Bagaman nag-iisa at walang maalala tungkol sa kanyang nakaraan, tahimik ang buhay ni Avarie. Hanggang sa makilala niya ang arkitektong magre-renovate ng mansion na paborito niyang pasyalan.
     Sa kung anong dahilan, matalim ang mga tingin ni Arch. Dean Arcance sa kanya at may nakakatakot na damdamin itong binubuhay sa puso niya—damdaming hindi niya alam kung bakit pamilyar sa kanya.
     Malakas ang kanyang pakiramdam na may mahalagang bahagi ang binata sa nakaraan niya, pero hindi niya ito maalala kahit gaano pa niya gustuhin.
     Subalit nang sa wakas ay malaman ni Avarie ang koneksyon nila ng lalaki, pinuno ng kapighatian ang dinulot niyon sa kanya.
     Dean was once hers, at naiwala niya ang lahat sa kanila dahil nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali….

Additional information

Weight 0.05 kg