25,000 Letters

42.75

Description

By Althea dela Rama

     Hindi siya anghel, hindi rin si Kamatayan. Isa siyang mailman—iyong mga liham na nakolekta mula sa puso at alaala ng isang tao bago ito mamatay. Ang trabaho niya ay ang ipadala ang mga liham na iyon sa kinauukulan sa loob ng apatnapung araw.
     Sa loob ng ilang taon, maayos na ginagawa ng mailman ang kanyang trabaho hanggang sa makilala niya si Dra. Iris Maravillas, ang bukod-tanging tao na nakakakita sa kanya.
     Isang misteryo sa mailman kung ano ang dalaga at kung ano ang koneksyon nito sa kanya….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.079 kg