Shop Now!

Browse our online shop for the books you love!

Invitation To Romance

We are inviting everyone who is interested in becoming a part of our stable of successful romance writers to send in their manuscripts for evaluation. Click here for more information.

FreEbook Friday

Be My Last

Three Wishes (Book 3 of 3)
By Sachi Bliss

     Mula sa Australia, bumalik sa Pilipinas si Nikolai para sumunod sa kagustuhan ng pamilya na rito na lang siya manatili. But he had to keep himself busy or he would only have more time to think about how pathetic his life had become.
     Wala sa plano niya na magkaroon ng kahit anong attachments kahit kanino, lalo na kay Misty, iyong pamangkin ng kapitbahay nila na childhood crush niya rin. Dapat ay magpauso siya ng alibi, o kaya ay derechahang humindi sa mga imbitasyon ng babae. Pero habang nakikita niya ang sigla sa mga mata at ang ngiti sa mga labi ni Misty, nawawalan siya ng kakayahang gawin ang dapat.
     Maybe Nikolai could say ‘no’ another time. If he could….

Read it here!

Check Us Out On Facebook!

Bookware Publishing

My Special Valentine

Pink & Purple